Vård


 

Feng shui i svensk vårdmiljö avser både byggnaders in- och utsida. De åtgärder som ligger till grund för att skapa en attraktiv och stärkande miljö i sjukvården baseras på människans reaktioner på bl.a:

Hälsosignaler i behandlingsmiljöns utformning

Väntrum som inger trygghet och omhändertagande

Patientrum där färgnyans och bildsymboler främjar läkning

Belysning som motsvarar äldre patienters behov

Stärka sig själv i livsförändringar

 

      

 

Feng shui i vårdmiljö omfattar både generella och individuella åtgärder. Med kunskap om människans reaktioner på sin omgivande miljö formges inte vårdmiljön slumpmässigt, eller baserad på tycke och smak, trender etc. Det är människans behov och rummets ändamål som avgör utformandet.

Feng shui väver samman arkitektur, psykologi och inredning. När Birgitta Tryberg pratar om feng shui i vårdmiljö förtydligar hon den koppling som finns mellan miljöns utformning och uppnådd effekt avseende trivsel, hälsa och allmänt välbefinnande hos patienter, personal och anhöriga.

 

 

Utbildningen inom Feng Shui hos Birgitta Tryberg bedrivs på ett konkret och professionellt sätt. Massor av inspiration och goda exempel förmedlas på ett lättförståeligt och tydligt sätt. Böckerna som studiematerial är små guldgruvor att hämta inspiration ifrån!

 

Utbildningen ”FengShui i företagethar tillfört ytterligare en aspekt och infallsvinkel i mitt arbete som ergonom/ leg sjukgymnast. Dessa kunskaper bidrar till att kunna medverka till en konstruktiv och resultatorienterad arbetsmiljö hos kunder.
Lottie Lundin  Ergonom/ leg sjukgymnast  Stockholm

 

Tack för en mycket uppskattad eftermiddag för personal inom Äldreomsorgen i Göteborg. Färger, former och symboler för läkning och rehabilitering presenterat på ett inspirerande och medryckande sätt.
Yvonne Johansson, Studieförbundet Bilda Väst  2011

Copyright © The Art of Goodliving - Birgitta Tryberg