Vad är Tao?


 

Tao bygger på en bok som skrevs i Kina för 2500 år sedan, Tao te Ching. Det är en slags manual över hur du på ett enkelt vis ändrar ditt sätt att tänka, och därmed hur du förhåller dig till livet. Det är ingen religion, det finns inga regler och ingen kyrka. Fokus ligger på att du vänder dig inåt för svar, istället för att vara beroende av andra människors val. Den viktigaste relationen du har genom hela livet, är den du har med dig själv/med ditt inre. Har du en trygg relation med dig själv, förbättras relationen till partner, barn, föräldrar, syskon, grannar, arbetskamrater och alla andra du möter i ditt liv. Det är därför som intresset för Tao ökar i västvärlden – alla längtar efter att utvecklas som människa och leva ett inspirerat liv.

Som sjukgymnast har Birgitta Tryberg alltid arbetat med att träna människor. Det är kroppen hon tränar, men det sker genom hjärnan. Utan hjärnan och tanken blir det inget resultat. Ju bättre Birgitta kan förklara för patienten dess lättare går det att bana in nya tankar och snabbare nå bättre träningsresultat. I arbetet med Tao är det faktiskt samma sak. Det handlar om träning, och precis som i fysisk träning behövs det vilja och disciplin. Den stora skillnaden består i att Tao är en träningsform för tanken. Omgivningen ser inga större muskler, men upplever ofta ett lugn och en harmoni som präglar Tao utövaren.

Genom Feng Shui arbetar Birgitta med att påverka människan genom åtgärder i den yttre miljön. I Tao vägleder hon människor filosofiskt för att förändra sin inre miljö, sina tankar, för att åstadkomma en förändring i sin yttre miljö, det vill säga i relationen till andra människor. Sammanfattningsvis kan man säga att Tao är en väg till glädje, och ett mer harmoniskt liv. Vägen som leder dit går via din träning att förändra tankarna. Tao visar hur kvaliteten på ditt liv är beroende av kvaliteten på dina tankar.

Birgitta Tryberg har praktiserat Tao i mer än 20 år. I alla relationer finns det otaliga tillfällen att utöva Tao i praktiken: En stressad trafiksituation, bilister som tutar och trängs vid rödlyset, en argumentation med en kollega på arbetsplatsen eller ett gräl i familjen. Nu arbetar Birgitta med en bok om Tao. Det Birgitta skriver och undervisar om rör hur vi påverkas av de cirka 80.000 tankar vi tänker dagligen. Mer än 90% av tankarna är exakt de samma dag efter dag. Leder tankemönstret någonstans, eller är de som en grammofonskiva som hakat upp sig? Har du någon gång provat att tänka på ett nytt sätt? Tao visar hur du behåller en inre harmoni oavsett vad som sker i omgivningen och oavsett vad andra människor säger. Hela livet och alla relationer förändras och förbättras när du praktiserar Tao.

Tao undervisningen handlar om vår gemensamma tid på jorden. Tao handlar om hur vi alla hör samman och förvaltar vår tid här i samverkan. När du blir uppmärksam på hur vi alla delar samma livskraft / källa / intelligens, så upplever du att du håller livet i dina händer, och inte att livet rusar iväg med dig. Lösningar uppstår ur kaos och svåra situationer, och ur ovissheten leder vägen till visdom och inre styrka.

 

Kvaliteten på ditt liv beror på kvaliteten på dina tankar.

 

Copyright © The Art of Goodliving - Birgitta Tryberg