The Art of Goodliving


 

Välkommen till The art of Goodliving, en verksamhet för  dig som vill leva i enighet med din högsta potential.  Här presenteras ett antal gamla visdomar på ett modernt och lättförståeligt sätt.

 

The Art of Goodliving  ger kurser, föreläsningar  och temaresor som beskriver den koppling som finns mellan vetenskap, andlighet, religion och psykologi.

Med grundläggande kunskap om gamla visdomstraditioner växer din förmåga att leva i harmoni med världen, dina medmänniskor och dig själv.  Andlig intelligens är inte inlärningsförmåga eller utbildningsgrad, det är var du befinner dig i din medvetenhet.

 

Syftet med The Art of Goodliving är:

  • att visa hur du kan hålla livet i dina händer istället för att livet rusar iväg med dig
  • att medvetenenhet är den nya sociala kompetensen
  • att inspirera, förmedla och vägleda

 

Copyright © The Art of Goodliving - Birgitta Tryberg