TAO – tomhet, tystnad och tid


 

När vi söker förståelse och vägledning i de gamla visdomarna möter vi ofta svårtolkade och abstrakta aforismer, legender och fabler. Kurs/föreläsning om Tomhet, tystnad och tid är resultatet av sjukgymnasten Birgitta Trybergs egen utveckling under 20 års arbete med kinesisk filosofi. Efter tre feng shui böcker och kurser om möblering i den yttre världen, undervisar Birgitta sen 2009 i Tao. Hon visar hur tao på ett varsamt sätt kan möblera om i människans inre värld. 90% av våra tankar är desamma genom livet. Tao är en mild väg till ökad självkännedom. Vi kan förändra våra liv genom att förändra våra tankar.

Syftet med kurs/föreläsning är att på ett lättillgängligt sätt ge kunskap om en livsfilosofi som rymmer sanningar lika aktuella nu som då. Tomhet, tystnad och tid innehåller en glad, livsbejakande teori och praktisk tillämpning i vardagssituationer, på ett sätt som inte går att finna i den svenska kulturen. Kurs/föreläsning fokuserar på hur människor kan förändra sitt liv och sitt förhållande till sig själva och sin omgivning genom att förändra sina tankar. Birgitta har valt att beskriva tao utifrån tre stora begrepp som upptar våra tankar och styr våra liv – förhållandet till och längtan efter tomhet, tystnad och tid.

Till målgruppen hör du som söker inspiration och vägledning i vardagsfrågor från en mild, insiktsfull livsfilosofi snarare än en dogmatisk religion. Kurs/föreläsning tar upp kopplingen mellan taoismens uråldriga teorier och moderna vetenskapliga rön inom kvantfysiken. Kursinnehållet ger också förslag på praktisk tillämpning av Tao i vardagen, både i relationen till dig själv och alla andra i din omgivning.

 

PARADIGMSKIFTE – NY VETENSKAPLIG TEORI
Religion, universella principer och kvantfysik. Gammal visdom möter aktuella forskarrön.

 

TOMHET – FÖRVERKLIGA DRÖMMEN OM ETT ENKLARE LIV
Lev i enkelhet. Välkomna tomrummet, det är där utvecklingen föds. Vända sig inåt för svar istället för att begränsas av andra människors åsikter och val.

 

TYSTNAD – HEMLIGHETEN BAKOM LIVSLÅNG LYCKA
Styrka genom att inte döma tycka och positionera sig. Vinna genom att lyssna. Ge näring åt enkla glädjeämnen i livet, upplev sann rikedom utan att fastna i vinsttankar.

 

TID – DEN URÅLDRIGA KONSTEN ATT LEDA SIG SJÄLV
Jakten på tid blir ditt fängelse. Betrakta om du på livets väg är på väg till eller från dig själv. En långsammare livsstil. Utvecklas i pauser av ro istället för att invecklas i tidsjakt och hets. Tid, din dyraste tillgång. Förändra tankarna om tid och lev ett rikt och uppmärksamt liv.

Copyright © The Art of Goodliving - Birgitta Tryberg