Tao Te Ching


Namnet på det klassiska kinesiska verk som filosofen Lao Tze skrev 500 F.Kr . Översatt betyder bokens titel ”Boken om vägen”. Det är den mest översatta boken i världen näst efter Bibeln.

Tao är ingen religion, utan en mild och insiktsfull livsfilosofi som handlar om tankens kraft. Vi tänker i genomsnitt ca 80.000 tankar dagligen. 90% är samma tankar som vi tänker dagligen, tankar som styr våra relationer och våra liv. I mitt arbete med Tao vägleder jag människor filosofiskt för att förändra sina tankar, för att åstadkomma en förändring i relationen till andra människor.

Sammanfattningsvis kan man säga att Tao är en väg till glädje, och ett mer harmoniskt liv. Vägen som leder dit går via din träning att förändra tankarna. Tao visar hur kvaliteten på ditt liv är beroende av kvaliteten på dina tankar.

Copyright © The Art of Goodliving - Birgitta Tryberg