Tao i relationen


 

Den kloka visdomen i Tao utgår ifrån att en människa inte kan definieras utifrån vad hon HAR eller vad hon GÖR, utan helt enkelt utifrån vad hon ÄR. Många människor har blivit en ’human doing’ istället för en ’human being’.

Vi lever i en tid där vårt värde som människa, tills nu i alla fall, har definierats av yttre faktorer. Bostadsadressen kan bli en del av identiteten, till exempel. Eller vilka man känner, eller vart man åker på semester.

Men det beskriver fortfarande bara vad man har och vad man gör. Det är absolut inget fel med det, men för att uppnå varaktig harmoni och känna sig tillfreds i livet räcker det inte med att bygga sin identitet på vad man har och vad man gör. De gamla visdomarna som beskrivs i Tao är ett insiktsfullt och inspirerande system som visar hur vi människor lär känna oss själva. Tao visar hur vi skapar vår sanna identitet baserat på inre faktorer, på vilka vi verkligen är.

Våra barn lär sig snabbt hur de ska vara för att passa in, många tonåringar sliter hårt för att verka vuxna och många vuxna sliter lika hårt för att verka unga. Våra värderingar sitter i det undermedvetna, vi påverkas konstant av TV, tidningar och media och vi är vana vid den här livsstilen. Hela samhället ser ju ut så här! Alla gör ju så här! Eller? Tao visar hur du kan förändra ditt liv genom att förändra dina tankar – invanda tankemönster som du tror är en del av din identitet.

Om man är osäker på vem man är eller vad man vill med sitt liv, så är det lätt hänt att man umgås med människor som kan tala om vad man ska tycka om och vad man skall vilja med sitt liv. Man kan gifta sig med någon som talar om vad man är bra/dålig på och hur man ska göra saker o ting. Man kan flytta till bostadsområden för att andra tycker att det är rätt, eller arbeta hela livet på en arbetsplats som andra tycker är bra. Man kan leva sitt eget liv som om man hade en biroll. Men ska man verkligen låta någon annan spela huvudrollen i sitt liv? Ska man ge huvudrollen till sina gamla föräldrar, till sin partner eller till chefen på arbetsplatsen?

Enligt Tao är det ofta rädslan för förödmjukelse som styr våra liv. Det är då vi säger en sak men menar något helt annat, och det är då vi tillbringar mycket tid med att göra sådant som någon annan valt att vi ska göra. Under storhelger och familjesammankomster kan dessa resonemang bli extra tydliga. Det kan vara tröttsamt att spela olika roller, att få alla relationer att fungera smidigt, och att trivas med sig själv. Resonemanget omfattar såväl kärleksrelationer, som familje-, vän-, och arbetsrelationer. Milt och insiktsfullt beskriver Tao hur vi kan odla vår sanna natur och självbild genom att ändra våra tankar.

Att reflektera över: Relationen med dig själv – känner du ditt sanna jag, är du ärlig mot dig själv?
Relationen med omgivningen – låter du andra bestämma ditt värde?
Kärleksrelationen – får den dig att växa som människa eller spelar du birollen?

Alla dina relationer blir tydliga när du är i kontakt med din egen sanning. Du betraktar klart vilka relationer du vill ge mer utrymme och vilkasom behöver förändras/tydliggöras eller avslutas. Med Tao växlar du upp ditt medvetande. Med Tao får du redskapen för att förändra tanken och leva ett mer medvetet och inspirerat liv.

Copyright © The Art of Goodliving - Birgitta Tryberg