Utsidan speglar insidan – FENG SHUI en väg till förändring


Av Birgitta Tryberg, författare till

Se ditt liv med nya ögon och Färgspråk, formspråk, klarspråk

Utsidan speglar insidan är fengshuiboken du behöver för att upptäcka förhållandet mellan psykologi och inredning. I mer än 20 år har Birgitta Tryberg, med utgångspunkt i kinesisk medicin och fengshui, studerat hur människors sinnesstämning och livssituation återspeglas i hemmiljön.

I den här boken presenterar hon fengshui på ett helt nytt sätt. Här bjuder hon in till ett antal betraktelser av olika människor, deras hem och livssituationer. På samma sätt som vid hennes föreläsningar visar hon hur olika perioder och händelser genom livet påverkar atmosfären och känslan i hemmiljön. Här kan läsaren låta sig inspireras av hur ett fengshuiresonemang på ett enkelt sätt kan påverka stämningen i en hemmiljö som:

• Stärker människor i vardagen.

• Skapar förutsättningar för framtiden.

• Ger stöd i kriser och förändringsprocesser genom livet.

I Utsidan speglar insidan tar Birgitta Tryberg upp de delar av fengshui som mest fascinerar publiken på hennes föreläsningar. Betraktelser som visar hur fengshui väver samman psykologi, filosofi och inredning.

Boken är i färg och rikt illustrerad med 80-talet bilder.

Copyright © The Art of Goodliving - Birgitta Tryberg