Feng Shui grundutbildning, Klintehamn (Gotland), 19-20 okt 2013


 

Under två heldagar ger dig författaren och feng shui-läraren Birgitta Tryberg kunskaper i feng shui som inspiration och vägledning i vardagen.

  • Färgpsykologi, qi-flöden, yin o yang som främjar personlig utveckling
  • Symboler och möblering som stöd i livets förändringsprocesser
  • Visar hemmet vem du är? Koppling mellan psykologi och inredning
  • Tryggare sömn, aktiva och lugna möbleringar, speglar och belysning

 

Läs mer om utbildningen

Copyright © The Art of Goodliving - Birgitta Tryberg