Numerologi


Numerogrammet

nycklar till ditt liv genom Birgitta Tryberg

 

Ditt liv är en lärorik och utmanande resa. Obekanta vägar öppnas för dig, och de invanda vägarna kan upphöra eller finna en helt ny riktning. Vilka problem du möter för att utvecklas som människa kan vara svårt att förstå. Ditt födelsedatum och namnet du har givits innehåller samtliga nycklar till ditt liv. Välkommen på en resa som visar avsikten med utmaningar, kriser o möten i ditt liv!

HISTORIK – Talsymboliken är numerologins grund, och har rötter i de flesta högkulturer genom vår historia. I det gamla Egypten kände man till talsymboliken redan för 6500 år sedan. Matematikern och filosofen Pythagoras hävdade att nummer ligger till grund för hela vårt universum – något som dagens fysiker tar på djupaste allvar. I modern tid har Carl Jungs utveckling av psykologin har bidragit till ökad användning av numerologin. Jung visade också att talen är människans mest ursprungliga arketyper med koder till våra personlighetstyper.

 

SANNINGAR OM NUMEROLOGI

1) Din utveckling sker i cykler och faser som är möjliga att förutspå genom talsymboliken.

2) Numerogrammet visar din attityd och vilka val du gör när du möter livets utmaningar.

3) Din numerologiska kod visar dina resurser och hur du når din högsta potential.

 

DITT NUMEROGRAM – Jag räknar fram en blåkopia med information som omfattar hela ditt liv. Jag ser syfte och mål med din livsresa, samt dina utmaningar och dess lärdom. Du får en överblick över dina val, beteenden och handlingsmönster i olika situationer. Jag visar dig nya infallsvinklar och ger dig förståelse för människor i din omgivning. Det kan gälla arbete, släkt, familj, barn, vänner och livspartner. Du får insikt om varför vissa relationer känns harmoniska och andra gör dig svag o kraftlös. Numerogrammet belyser ursprunget till dina konflikter, med vilka och i vilka situationer, och varför det upprepas genom livet. Det kan även gälla konflikter du har med dig själv. Jag ser vilka medfödda talanger och egenskaper du bör utveckla och vad som behövs för att du ska uppleva balans och harmoni i ditt liv. Att beställa ett numerogram kan ses som din önskan att vilja lära känna dig själv och din högsta potential.

INFORMATION– Förberedande arbete 3 tim. Personligt möte eller telefonkonsultation ca 60 min + ljudfil som mailas till dig. Priset är 1000kr för enskilt numerogram, och 1400kr för ett jämförande relations numerogram. Uppföljning 800kr. För företagsfaktura + 25 % moms. Det är också möjligt att boka en kurs, föreläsning eller konsultationer på din hemort.

 


Jag är sjukgymnast och utbildad i trad.kinesisk medicin, feng shui och numerologi. 2002 grundade jag utbildnings företaget Goodliving. Jag har skrivit tre böcker om feng shui. Min kursverksamhet finns i Grekland, Stockholm och i Sydfrankrike. Info om verksamhet och Provenceresor: www.goodliving.se Kontakt, frågor och bokning: Birgitta Tryberg 070 – 263 83 53 info@goodliving.se

Varmt välkommen till en inspirerande värld!

 

PDF för utskrift

 

Copyright © The Art of Goodliving - Birgitta Tryberg