Mystiken


En resa till djupet av din själ

 

Mystiken avslöjar dig för dig själv. Jag började integrera den kristna mystiken i mitt arbete under 2008. Det är främst det framstående spanska helgonet Teresa av Ávila som intresserar mig. Hon skrev på 1500-talet en fantastisk text som beskriver olika aspekter av själen; Den inre borgen.

Själen är en borg och skall skyddas mot inkräktare enligt Teresa. Hon ger bilden av en vindbrygga som leder in i borgen. Med större insikt lär du dig att identifiera vilka som stör din inre frid, och när det är dags att fälla upp vindbryggan. För varje människa som vill höja medvetenheten är det viktigt att skydda sin själ.

Teresas borg består av sju våningar med många rum i varje korridor. Genom att ta till dig lärdomarna i varje rum förflyttar du dig högre och högre upp i din egen själ. Utvecklingen sker genom att visa dig olika rädslor som håller dig tillbaka i livet.

Teresas arbete grundar sig på att den största muren mot frihet är rädslan för förödmjukelse. Hur styr rädslan för förödmjukelse ditt liv just nu? Vill du bryta dig ur någon begränsande situation? På vilka sätt har du blivit förödmjukad? Har du förödmjukat andra? Varför valde du att agera som du gjorde?

 

 

Att studera lärdomarna i denna text kan vara lika utvecklande som att gå i terapi

  • Du behöver aldrig någon annan för att värdera din insida.
  • Kan jag bara älska om jag blir älskad tillbaka?
  • Går det att älska utan att ha något mål?

 

Mystiken visar sanningar om dig på en högre nivå. 

Copyright © The Art of Goodliving - Birgitta Tryberg