Ledarskapet enligt Tao


Här följer frågor och uttalanden som kan vara bra att reflektera över om du är intresserad av att praktisera Tao i ledarskapet.

 

       

  • Vad är en sund och balanserad livsstil?
  • En viss mängd pengar kan räcka olika långt beroende på hur du mår och känner dig. Kan du koppla det påståendet till ditt eget liv?
  • Tycker du att dygnet har för få timmar och veckan för få dagar? Skulle du kunna leva på en lägre ekonomisk nivå, och därigenom uppleva både rikedom och ett överflöd av tid?
  • Att leda andra börjar med att leda sig själv. Hur leder du dig själv?
  • Vilka är dina unika talanger?
  • Vilka är dina förebilder?
  • Vad är syftet med det du gör?
  • Vad är ditt bidrag till livet och de människor du möter?
  • Vad tycker du om följande taoistiska påstående: ’Det är inte ledarens sak att få rätt eller vinna i diskussioner’.
  • Fundera över denna taoistiska visdom: ’Att vilja ha rätt förblindar’.

 MER INFORMATION OM KURS LEDARSKAPET ENLIGT TAO

Copyright © The Art of Goodliving - Birgitta Tryberg