Ledarskapet enligt Tao – kurs


 

Konsultativa arbetsmetoder

Pengaflöde och andlig energi

Medvetenhet som kompetens

 

I min undervisning av Feng Shui och Tao har jag mött många kursdeltagare som önskat sig en fördjupning i ledarskap. Nu vill jag dela med mig av min egen framgångsmetod som bygger på visdomen i Tao. Där Feng Shui stärker människan i det yttre rummet, vägleder Tao i det inre. Under två dagar får du kunskap om hur du genom ökad medvetenhet väcker andra människors önskan om att inspireras och ledas av dig. Tao är en filosofi, där ledarskap bygger på kärlek, inspiration och rena avsikter – välkommen till en kurs om den nya kompetensen!

Konsultativt arbetssätt – är enligt Tao din önskan om att uppfylla andras behov. Det uppstår naturligt när du själv strävar efter att leva i enighet med din högsta potential. Du väcker då samma strävan hos andra, såväl privat som i yrkesrollen. Att leda andra är naturligt när du kan leda dig själv. En känsla av samhörighet uppstår mellan dig och kunden. Med autentiska exempel lär du praktiskt och teoretiskt hur du framgångsrikt leder dig själv för att leda andra.

Pengaflöde och andlig energi – handlar enligt Tao om att pengar aldrig är ett mål i sig. Din uppgift är inte att vara ett verktyg i den ekonomiska processen. Med ett andligt synsätt står din utveckling i centrum. Ekonomin är då istället ett verktyg för din utveckling. Är du en av alla som lever i ett materiellt överflöd, utan att nå fram till känslan av överflöd. Du upplever överflöd när du har lätt att ge och lätt att ta emot, både kärlek och pengar, som i ett andligt
perspektiv är samma energi. När du bedriver handel av något slag betyder det alltså ett utbyte av både kärlek och pengar. Du upplever rikedom genom att skapa harmoni i dessa flöden.

Medvetenhet som kompetens – är den nya framgångsmetoden. Din ökade medvetenhet om egot, självet och ett kärleksfullt ’vi’, gör att människor vill ha kontakt med dig och dela din vision, såväl privat som i arbetslivet. Din höjda medvetenhet blir din nya kompetens.

Varmt välkommen till en medvetandehöjande ledarskapskurs!

Föreläsning och kurs bokas genom Birgitta Tryberg info@goodliving.se

Copyright © The Art of Goodliving - Birgitta Tryberg