Företag/arbetsmiljö


Feng shui som framgångsmetod

Feng Shui är läran om hur vi påverkas av färger, former, ljus och överhuvudtaget allt vi har i vår omgivning.

En Feng Shui- åtgärd syftar till att tydliggöra företagets eller arbetsplatsens profil avseende olika framgångsaspekter. I det dynamiska mötet mellan arkitektur, psykologi och inredning ligger redskapen för framgång.

När jag får förmånen att prata om Feng Shui på företaget vill jag speciellt förtydliga den koppling som finns mellan företagets utformning och uppnådd effekt avseende trivsel, hälsa, effektivitet samt ökad kundtillströmning.

Feng Shui är en mångtusenårig kinesisk kunskap, som har fått nytt liv i takt med människors ökade behov av att skapa harmoni och känna sammanhang i vardagen. Det ligger nära till hands att tänka på Winston Chuchill´s uttalande: ”För att kunna påverka sin framtid måste man ha kunskap om historien”. Feng Shui är läran som har sitt ursprung i historien och som påverkar framtiden.

Att Feng Shui är en nyckel till framgång och en del av en affärsstrategi är ett känt faktum i affärsmetropoler världen över. Nu har intresset vaknat i Sverige. Välkommen till ett nytt sätt att se på arbetsmiljö, företagande och marknadsföring.

Copyright © The Art of Goodliving - Birgitta Tryberg