Feng Shui


Vad är feng shui?

Feng shui är en inredningslära som väver samman arkitektur, inredning, psykologi och filosofi. Läran har sitt ursprung i Kina för mer än 2500 år sedan. Jag arbetar med teorierna på ett vardagligt och lättförståeligt sätt medsvenska förklaringsmodeller.

Feng shui är ingen religion, i min tolkning finns det inga förbud eller pekpinnar, men en värld av inspiration och glädje. När det gäller att skapa vackra och ändamålsenliga miljöer som stärker dig i hemmet eller på arbetsplatsen.

Feng Shui kostar inte pengar – det är ett synsätt. Du ser snart ditt hem eller din arbetsplats med helt nya ögon. Små och enkla åtgärder leder till stora förändringar. Visar hemmet vem du är?

I arbetsmiljön visar feng shui på ett klart samband mellan miljöns utformning, människans välmående och företagets framgångar. Främjar din arbetsmiljö effektivitet, fokus eller kreativitet?

 

• Hemmiljö, läs mer

• Företag / Arb.miljö, läs mer

• Livsplanering, läs mer

• Barn, läs mer

• Butik, läs mer

• Vård, läs mer

• Jag har skrivit tre feng shui böcker, Läs mer

 

Copyright © The Art of Goodliving - Birgitta Tryberg