Feng Shui – Företag och arbetsmiljö kurs


Kurs 2 dagar

Kan bokas för grupper om minst 4 deltagare

En kurs som belyser sambandet mellan arbetsmiljöns utformning, människans hälsa och företagets framgångar.

  • Ett ändamålsenligt färgspråk som tydliggör visioner och image i företaget.
  • Formspråk som öppnar för fokus, kommunikation och ökad vi-känsla.
  • Inredning vars klarspråk skapar urskiljande och igenkännande signaler i arbetsmiljön.

 

Dag 1

Feng shui´s grundteorier om en framgångsrik företags- och arbetsmiljö.

Belysning – en del av inredningen

Färgsättning – aktiverar, dämpar och tydliggör olika miljöer

Symboler – stärker varumärke och vi-känsla

Möblering – målinriktat och ändamålsenligt i kontors-, skol-, och vårdmiljö.

Framgångsaspekter – hur kompetens, goda kundrelationer och välstånd synliggörs i inredningen.

 

Dag 2

Lockande entréer som speglar företaget och stärker anställdas företagsidentitet.

Framgångsrika konferensmiljöer med färgval o möblering som främjar kommunikation.

Kreativa kontorsmiljöer utformade för aktivitet, dämpade miljöer för fokus o eftertanke

Miljöer som stärker/försvagar olika persontyper i arbetsgruppen.

Fallstudier

 

Utbildningens mål:                      Att inreda resultatorienterat för visioner  och image i företaget.

Att skapa urskiljande och igenkännande signaler gentemot kunder.

Att inreda för framgång, vi-känsla och hälsa.

 

Utbildningskostnad:
3600:-  25% moms tillkommer på företagsfakturor

 

Anmälan:
Till Birgitta info@goodliving.se

 

Sagt om kursen:    


’Vi fick mer ork och blev piggare i konferrensrummet!’

’Entrén speglar vår verksamhet nu.’

’Nu har vi skapat en fantastisk förskolemiljö’

’Kunderna hittar hit’!

Copyright © The Art of Goodliving - Birgitta Tryberg