Butik


Strategi för att påverka och locka kunder

Feng Shui ger oss ett språk och en strategi för hur vi kan påverka individer och grupper av människor. Feng Shui skiljer sig från dagens inredningsdesign genom att erbjuda helt målinriktade strategier för inredning av butiksmiljöer. Ämnet förenar arkitektur, inredning och psykologi. Styrkan ligger i att små åtgärder skapar stora förändringar.

  • Hur styr Du kundens första intryck?
  • Stämmer butiksinredningen med företagets image?
  • Vad får turisten att utbrista ”Honey, stop the car!” utanför butiken?

 

Med kunskap om Feng Shui skapas butiksmiljöer där färgsättning, möblering och belysning ger ett professionellt helhetsintryck som ökar kundtillströmning, omsättning och anställdas välmående. Ta del av framgångskonceptet som sprider sig i västvärlden.

Välkommen till en inspirerande föreläsning!

 

Med västerländska förklaringsmodeller och koppling till aktuell forskning bidrar Birgitta Tryberg till ett nytt synsätt på en mångtusenårig lära.

 

Birgitta anpassar en mångtusenårig inredningslära till dagens moderna butiksmiljöer”
Lars G.Ohlsson, vd Svensk Handel, mellersta Norrland

 

Birgittas föreläsning om butiksmiljöer fascinerar, behovet av hennes föreläsningar är stort ”
Carin Amundson, ordf. Söderhamns cityförening

Copyright © The Art of Goodliving - Birgitta Tryberg