Attraktionslagen


Glädje attraherar glädje   

 

Attraktionslagen bevisar att du är skaparen av din verklighet.

Attraktionslagen beskriver en universell ordning som man inte kan ha åsikter om, eller välja att tro på – den fungerar ändå. Varje gång. På vår planet har vi andra exempel på en liknande lagar. Ebb och flod är en sådan. Gravitationen är en annan förutbestämd ordning som styr allt liv på vår planet.

Varför tar det en sådan tid att få det jag vill ha? Det kan bero på att du håller dig i ett känslomässigt stämningsläge som inte motsvarar det stämningsläge du vill uppnå. Det är som att vilja lyssna på P3 och ställa in radion på P4. Signalen blir otydlig. Alla känslor har en slags frekvens, våglängd. Precis som radiovågor.

Exempel: Du säger till alla att du vill träffa en partner. Då skulle du känna dig glad, entusiastisk, upprymd. Men samtidigt kanske du känner dig oattraktiv, ointressant och att du helst ändå vill bo själv. Dessa känslor ligger mycket långt ifrån varandra och förhindrar dig från att möta en partner.

Dina sinnen och känslor är dina medfödda guidesystem, som indikerar vilken frekvens ditt stämningsläge har. När du studerar Attraktionslagen, så lär du dig att först identifiera 20 olika stämningslägen. Från deppighet längst ner på skalan, till oro, till tveksamhet, till hopp och till glädje.

Alla dina olika stämningslägen attraherar samma stämning tillbaka. Stress attraherar stress, oro attraherar oro, glädje attraherar glädje. Att studera attraktionslagen är ett mycket framgångsrikt sätt att verkligen hålla livet i sina händer.

Träningen innebär att praktisera ett 20-tal teorier som alla lär ut hur du håller ditt stämningsläge i den högsta frekvensen och får det du önskar i livet. Det är sanningen bakom den mest verkningsfulla lagen i universum.

Copyright © The Art of Goodliving - Birgitta Tryberg